اسکوچیچ تکلیف مهدی طارمی را مشخص کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هیچ تصمیمی برای خط زدن مهدی طارمی ندارد.

Related Posts

Recent Stories