اسکوچیچ: اصلاً برانکو کیست که گفته‌هایش برایم اهمیت داشته باشد؟

مدت‌هاست دراگان اسکوچیچ رابطه خوبی با برانکو ایوانکویچ ندارد اما برانکو سعی می‌کرد این اختلاف را پنهان کند.

Related Posts

Recent Stories