استقلال و پرسپولیس؛ پولدارهای ناموفق در نقل و انتقالات/ فروش سهام برای حل مشکل مجوز بود؟

0
10

استقلال و پرسپولیس یک زمان دندان برای شکار در فصل نقل و انتقالات داشتند و نان نداشتند بخورند اما حالا که نان دارند، انگار دندان برای شکار ندارند!