استقلال غرق در حاشیه و اعتراض؛ مقصر کم کاری کیست؟

0
8

مشخص نبودن مقصر ناکامی تیم استقلال در نقل و انتقالات با سکوت سرمربی این تیم همچنان ادامه دارد.