استقلال ضمانت می‌دهد تا سهم سازمان لیگ محفوظ باشد

باشگاه استقلال صبح شنبه صد درصد تضامین مربوط به سهم سازمان لیگ فوتبال ایران از تبلیغات محیطی را به صورت وثیقه ملکی در اختیار این سازمان قرار خواهد داد.

Related Posts

Recent Stories