استقلال سراغ حریف تمرین پرسپولیس رفت

نام دومین حریف تدارکاتی تیم استقلال در راه رسیدن به هماهنگی لازم برای ورود به لیگ برتر مشخص شد.

Related Posts

Recent Stories