استقلال برنده می‌شد، سمیعی ۱۰۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون پاداش می‌گرفت! / سند اختصاصی خبرورزشی

0
6

سندی که به دست خبرورزشی رسیده است، مبالغ پاداش به اعضای باشگاه استقلال را نشان می‌دهد.