ادعای عجیب مدیر پرسپولیسی/ اولویت ما پرداخت مطالبات کالدرون نیست

یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس حرف‌های جالبی درخصوص پرداخت مطالبات گابریل کالدرون زد.

Related Posts

Recent Stories