ادامه پیگیری فساد در فوتبال ایران؛ احضار ۹ نفر به کمیته اخلاق فدراسیون

0
4

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ۹ واسطه نقل و انتقال بازیکنان را احضار کرد.