اخلال در نظم و نشر اکاذیب؛ پرسپولیس با ۲ اتهام از ۳ عضو باشگاه تراکتور و رئیس هیئت فوتبال شکایت کرد

باشگاه پرسپولیس از رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی و مدیران باشگاه تراکتور به دلیل معاونت در اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد.

Related Posts

Recent Stories