اخراج عجیب از بیمارستان به دلیل عکس گرفتن با علی دایی

به نظر می‌رسد فردی که با علی دایی در بیمارستان عکس گرفته از کار برکنار شده است.

Related Posts

Recent Stories