احتمال جدایی مربی سرشناس از تیم جنجالی 

0
8

به احتمال قوی محرم نوید کیا از تیم مس رفسنجان جدا می شود و در فصل آتی هدایت تیم جدیدی را بر عهده خواهد گرفت.