احتمال ارجاع پرونده جواد خیابانی به دادسرا/ دردسر مجری معروف تلویزیون زیاد شد

0
6

مجری تلویزیون که چند روز پیش به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دعوت شده بود، از حضور در این کمیته امتناع کرد.