اتفاق غیرمنتظره؛ سکوت پروین در مقابل مصاحبه بیرانوند

0
11

خلاف بقیه پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس علی پروین هیچ موضعی علیه علیرضا بیرانوند نگرفت.