اتفاق عجیب برای دستیار تازه وارد امیر قلعه نویی/ رحمان رضایی از کادر فنی تیم ملی جدا می‌شود؟

0
9

احتمال جدایی رحمان رضایی از کادرفنی تیم ملی وجود دارد.