اتفاق باورنکردنی برای جایگاه سرمربیگری بایرن

0
7

کارشناس اسکای آلمان با توجه به مذاکرات انجام شده در بایرن‌مونیخ احتمال ماندن توخل در سِمت مربیگری باشگاه را بالا دانست.