آیا دروازه‌بان این تیم استقلالی می‌شود؟

0
5

ممکن است بعد از محمدرضا خالدآبادی دومین دروازه‌بان تیم هوادار هم در فصل جدید آبی‌پوش شود.