آیا این تیم لیگ برتری سقوط می کند؟

0
5

پرونده مبارزه با فساد در فوتبال در حال پیگیری است و تخلفات تیم مس رفسنجان در قوه قضائیه بررسی خواهد شد.