آمریکایی‌ها خودشان را باخته‌اند که دروغ می‌گویند/ تیم ملی در فرانسه هرگز تهدید نشد/ ملی پوشان بدانند با یک تیم موذی بازی می‌کنیم

بازیکن اسبق تیم ملی کشورمان گفت: حاشیه‌سازی هایی که از طرف آمریکایی‌ها برای تیم ملی به راه افتاده نمی‌تواند تاثیری در عملکرد بازیکنان ایران مقابل آمریکا داشته باشد بلکه فقط باعث تخریب شخصیت خودشان خواهد شد.

Related Posts

Recent Stories