آمارهای خیره‌کننده ستاره پرسپولیس/ وحید امیری آرزوی هر سرمربی

وحید امیری در ماه‌های اخیر بیشترین میزان تعریف و تمجید را متوجه خود دیده اما همچنان با نمایش‌های سزاوارانه، خود را در میان بهترین‌ها قرار می‌دهد.

Related Posts

Recent Stories