آلکاراس پس از اولین قهرمانی رولان گاروس: رویای من به حقیقت پیوست

0
3

قهرمان رولان‌گاروس ۲۰۲۴ گفت که رویای کودکی او درباره این گرنداسلم مشهور به حقیقت پیوست.