آلترناتیو پرسپولیس مشخص شد/ سرمربی سابق تیم ملی گزینه جانشینی اوسمار

0
3

ظاهرا باشگاه پرسپولیس به دنبال این است اگر اوسمار پاسخ مثبت ارائه نکرد سراغ سرمربی سابق تیم ملی برود.