آقای کارگردان؛ آقای فیلمبردار و پخش عجیب بازی سپاهان و استقلال/ توضیحات مداوم جناب گزارشگر و باقی قضایا…

دیدار تیم های سپاهان و استقلال با یک پخش عجیب تلویزیونی به محل بحث و جدل تبدیل شد.

Related Posts

Recent Stories