آقای بیرانوند چشمت به پول خورده خودت را گم کردی؟/ خوب حق هوادار را کف دستش گذاشتی/ گاریدو مطمئناً از ایرانی‌ها بهتر است

0
9

پیشکسوت پرسپولیس گفت: با توجه به سطح دانش و آگاهی مربیان ایرانی قطعاً آقای گاریدو بهتر از بقیه می‌تواند برای پرسپولیس اتفاقات خوب را رقم بزند.