آغاز کار پرسپولیسی‌ها در سال جدید با ۶ غایب

در اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در سال جدید ۶ بازیکن غایب بودند.

Related Posts

Recent Stories