آرسنال ۳ – تاتنهام ۱/ آتش توپچی‌ها در شمال لندن روشن شد

توپچی‌های لندن در شبی که میزبان تیم همشهری بودند، به برتری قاطعی دست یافتند.

Related Posts

Recent Stories