آخرین وضعیت روزبه چشمی در استقلال

0
10

طبق شنیده ها روزبه چشمی برای تمدید قرارداد با استقلال به توافق رسیده است.