آخرین وضعیت تراکتور؛ زنوزی باشگاه را واگذار کرد؟

0
7

جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی تأکید کرد مسئولیت واگذاری مالکیت باشگاه تراکتور بر عهده هیئت فوتبال نیست.