آخرین رقم پیشنهادی پرسپولیس به ستاره‌ها/ درویش بیشتر از این به بازیکنی پول نمی‌دهد!

0
4

رضا درویش سقف قرارداد تیم فوتبال پرسپولیس را تعیین کرده است و بیشتر از آن پرداخت نخواهد کرد.