آخرین خبر از فساد بزرگ باشگاه مس رفسنجان

0
7

رئیس کمیته صیانت توضیحاتی را درباره پرونده فساد فوتبال در باشگاه مس ارائه کرد.