آخرین خبر از جذب مهاجم خارجی برای پرسپولیس

0
9

باشگاه پرسپولیس با چند مهاجم خارجی وارد مذاکره شده است.