آجورلو دوباره خط و نشان کشید؛ به پرسپولیسی ها ثابت می کنیم استقلال تیم اول ایران و آسیا است

مدیرعامل باشگاه استقلال در نشست با بازیکنان این تیم پاسخ اظهارات مدیرعامل پرسپولیس را داد.

Related Posts

Recent Stories