کارگران پتروشیمی اعتصاب خود را ادامه می دهند

کارگران و کارکنان پتروشیمی بندر خمینی اعلام کردەاند امروز چھارشنبە اعتصاب خود را گسترش دادەاند. این اعتصاب بە دلیل دروغھا و فساد مدیریت و عدم پرداخت حقوق و پاداش ھاست. تولید این پتروشیمی کاھش چشمگیری پیدا کردە و مقامات با دروغ میکوشند کارکنان را راضی نگھدارند.

اعتصاب در حالی است کە روز گذشتە مسئولان پتروشیمی وعدەھای زیادی بە کارکنان دادند ولی ھمە بە این نتیجە رسیدەاند کە بغیر از دروغ، مقامات فاسد نظام و مسئولان پتروشیمی قصد ندارند بە خواستھای برحق کارگران و کارکنان پتروشیمی بندر خمینی پاسخ بدھند.

Read Previous

اعتصاب غذای اسماعیل گرگیج, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

Read Next

حداقل حقوق کارمندان در سال 99 را تعیین کنید

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *