تجمع كارگران شهرداري شاهين شهر

روز چهارشنبه اول آبان ماه 98، جمعي از كارگران فضاي سبز شهرداري شاهين شهر استان اصفهان دست از كار كشيده، و دست به تجمع اعتراضي زدند.

اين كارگران در اعتراض به برخي اتفاقات درباره وضعيت شغلي شان در مقابل ساختمان شوراي شهر شاهين شهر در استان اصفهان اقدام به برگزاري تجمع كردند.

اين كارگران نسبت به لغو قرارداد با شركت «پسماند و بازيافت» شاهين شهر و خصوصي سازي اين شركت اعتراض كردند.

گفته مي شود كه اين كارگران تجمع كننده از حذف رديف هاي حقوق خود در قرارداد پيشنهادي شركت پيمانكار و كاهش حدود يك ميليون تومان حقوق خود نسبت به سال گذشته انتقاد كردند.

از سوي ديگر، ديروز خبري مبني بر اعلام تخلف در ليست ارسالي سازمان مديريت پسماند شهرداري شاهين شهر درباره نحوه تامين نيروي كار از سوي سازمان بازرسي در رسانه هاي مجازي منتشر شده بود.

Read Previous

وضعيت زندان و زندانيان امروز

Read Next

وضعيت زندان و زندانيان امروز

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *