ژاپنی‌ها علاقمند به تعویق یا لغو المپیک هستند

بیش از نیمی از ژاپنی‌ها با توجه به گسترش ویروس کرونا می‌خواهند المپیک باید به تعویق بیفتد یا لغو شود.

Related Posts

Recent Stories