مسوت اوزیل سکوتش را درباره تیم ملی آلمان شکست

مسوت اوزیل که با حواشی بسیار زیاد از تیم ملی آلمان کنار رفت، بعد از مدت‌ها درباره دوران حضورش در مانشافت صحبت کرد.

Related Posts

Recent Stories